http-equiv="Refresh" content="0;URL=https://honkakartano.fi"

 

HONKAKARTANO

 

HVA ER LOGG PÅ I DAG

For å gjøre bygningen enklere, gjennom tidene mannen har utviklet produkter, som vil gjøre byggingen enklere og raskere.

 

Log er et perfekt eksempel på dette. Montering av loggen huset er som samler puslespillet. I dag er loggen gjort av finsk tre, representerer høyteknologi tre avgrensning. Den har fått en sterk toehold på sunn og økologisk konstruksjon.

 

Selv har blitt brukt som byggemateriale i hundrevis av år, den har fått taksten, vil det være verdig. Dagens byggmester er dømt for det naturlige, tre lukt og frisk luft inni.

 

Også i offentlig bygging interessen for bruk av loggen er økt. Fine eksempler er barnehage sentre og skoler.

 

Kan vi tilby det beste for våre barn!